Архівний відділ

Білоцерківської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 3 особи - начальник та головний спеціаліст.photo
НІКАНОРОВА Наталія Володимирівна

-

начальник архівного відділу, призначена на посаду Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25.07.1995 р. №192.

Закінчила в 1982 р. Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».

До функцій начальника відділу відноситься керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання.photo
Засадюк Олександр Костянтинович

-

Головний спеціаліст відділу, призначена на посаду Розпорядженням голови Білоцерківської міської ради від 02.08.2021 р. № 483-к.

Закінчив у 2014 р. НУБіП України "Національний університет біоресурсів і природокористування України" за спеціальністю - Інформаційна кібернетика. Закінчив у 2016 р. БНАУ "Білоцерківський національний аграрний університет" за спеціальністю - "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність".

Забезпечує організаційно-технологічну складову процесу формування цифрового фонду користування документами НАФ, проводить відбір, підготовку документів НАФ для оцифрування. Забезпечує зберігання цифрових копій фонду користування та доступ до них з дотриманням основних принципів забезпечення збереженості цифрових копій.photo
Панченко Наталія Сергіївна

-

головний спеціаліст відділу, призначена на посаду Розпорядженням голови Білоцерківської міської ради від 16.06.2023 року № 394-К.

Навчається на 4 курсі в Київському Університеті Культури на факультуті міжнародних відносин, спеціальність - "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"

Забезпечує виконання планів роботи відділу, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонт документів, оправлення та підшивка документів, перевірка наявності і стану документів, видача документів користувачам, проводить роботу по описуванню документів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.