Архівний відділ

Білоцерківської міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 2 особи - начальник та головний спеціаліст.photo
НІКАНОРОВА Наталія Володимирівна

-

начальник архівного відділу, призначена на посаду Рішенням виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 25.07.1995 р. №192.

Закінчила в 1982 р. Київський державний інститут культури ім. О.Є. Корнійчука за спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».

До функцій начальника відділу відноситься керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого кошторису витрат на його утримання.photo
Ільніцька Юлія Іванівна

-

головний спеціаліст відділу, призначена на посаду Розпорядженням голови Білоцерківської міської ради від 28.08.2017 р. № 431-к.

Закінчила у 2012 р. ПВНЗ "Київський інститу бізнесу і технологій" за спеціальністю - облік і аудит, кваліфікація - облік і аудит.

Забезпечує виконання планів роботи відділу, проводить роботу по забезпеченню збереженості та державному обліку документів, ремонт документів, оправлення та підшивка документів, перевірка наявності і стану документів, видача документів користувачам, проводить роботу по описуванню документів, каталогізації, виконує тематичні запити і запити соціально-правового характеру, веде діловодство в архіві.