Архівний відділ

Білоцерківської міської ради

Київської області

a

План

План розвитку архівної справи на 2020 рік


1. Забезпечення збереженості та державний облік документів НАФ

 

1.1.

Ремонт документів з паперовою основою – 30 арк.

 

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.2.

Оправлення та підшивка документів – 345 од. зб.

 

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.3.

 

.

 

 

Картонування документів постійного зберігання –267 од. зб.

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.4.

Перевіряння наявності документів – 2516 од. зб.

1-Ш кв.

начальник архівного відділу,

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.5.

Оформлення результатів перевіряння наявності - 6

1-Ш кв.

начальник архівного відділу

 

1.6. 

Шифрування справ - 267

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.7.

Знепилення картонажів, стелажів – 504 пог.м.

1-Ш кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.8.

Написання ярликів на картонажі – 70 ярликів

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

1.9.

Ведення книги обліку надходжень документів на постійне зберігання – 8 записів

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

1.10.

Внесення змін до аркушів фондів – 8 записів

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

1.11.

Внесення змін до карток фондів – 8 карток

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

1.12.

Внесення даних до Відомостей про зміни у складі та обсязі фондів - 8

1 кв.

начальник архівного відділу

 


2. Створення та розвиток довідкового апарату до документів НАФ
 

 

2.3..

Каталогізація управлінської документації – 60 карток за 90 справами

Ш кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

 

3. Формування НАФ та експертиза цінності документів

 

3.1.

Приймання на державне зберігання управлінської документації – 267 од. зб.

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

3.2.

Перевірка фізичного та санітарно-гігієничного стану справ, що підлягають прийманню на постійне зберігання – 267 справ

1-1V кв.

начальник архівного відділу,

головний спеціаліст архівного відділу

 

3.3..

 

 

 

Схвалення ЕПК описів справ на управлінську документацію – 267 од. зб.

Погодження ЕПК :

-описів справ з особового складу – 317 од. зб.;

-номенклатур справ списку № 1 - 4;

-інструкцій з діловодства – 1 ;

-положень про ЕК – 2;

-положень про архівні підрозділи – 2;

-актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду – 4 акта.

 

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

 

 

 

3.4.

 

 

 

 

 

 

Проведення перевірянь підприємств, установ і організацій – 3 комплексних, контрольних – 3;

 

 

 

 

1-1V кв.

начальник архівного відділу,

головний спеціаліст архівного відділу

 

 

 

 

 

 

3.5.

Надання методичної допомоги в розробленні та рецензуванні нормативних документів із роботи архівних підрозділів і діловодних служб установ:

- зведеної номенклатури справ – 8 номенклатур

1, П, 1V кв.

начальник архівного відділу

 

 

3.6.

Надання методичної та практичної допомоги у складанні описів справ:    

- постійного зберігання – 8 описів;

- описів справ з особового складу – 8

   описів;

- актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду – 4 акта.   

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

 

3.7.

Консультування працівників діловодних служб та архівних підрозділів – 20 консультацій

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

 

3.8.

Проведення семінару з працівниками

діловодних служб та архівних підрозділів – 1 семінар

П-Ш кв.

начальник архівного відділу

 

 

3.9.

Формування та ведення наглядових справ – 8 наглядових справ

1-1V кв.

начальник архівного відділу

 

 

4. Використання інформації документів НАФ

 

4.1.

Виконання запитів:

- тематичних – 160;

- соціально-правового характеру –4

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

4.2.

Організація роботи користувачів в архівному відділі  - 3 користувача

1-1V кв.

головний спеціаліст

 архівного відділу

 

4.3.

Облік та реєстрація запитів – 160 запитів

1-1V кв.

головний спеціаліст

 архівного відділу

 

4.4.

Підготовка виставки документів – 2 виставки

1V кв.

начальник архівного відділу

 


                                         5. Організація роботи архівного відділу

 

5.1.

Організація роботи ЕК архівного відділу, складання протоколів, здійснення обліку і звітності, ведення документації

1-1V кв.

начальник архівного відділу, головний спеціаліст архівного відділу

 

5.2.

Складання річних планів роботи відділу:

- ф.1

 

 

1V кв.

    начальник архівного                  відділу

 

5.3.

Складання річних звітів:

- ф.1;

- ф.202;

- ф.4;

- ф.5.

1V кв.

начальник архівного відділу

 

5.4.

Складання звіту про стан і обсяг документів, які зберігаються в архівних підрозділах юридичних осіб - звіт

1V кв.

начальник архівного відділу

 

 

 

 

5.5.

Ведення діловодства в архівному відділі – 14 днів протягом року

1-1V кв.

головний спеціаліст архівного відділу

 

 

Начальник архівного відділу                                                        Н. Ніканорова