Архівний відділ

Білоцерківської міської ради

Київської області

a

Історія архіву

Фото архіву відсутнє


Архівний відділ Білоцерківської міської ради утворений 10 вересня 1925 року під назвою Білоцерківське Окружне Архівне Управління.

1 жовтня 1930 року реорганізовано в Білоцерківське місцеве архівне управляння. 

На початок Великої Вітчизняної війни на зберіганні знаходились документи з 1800 року по 1932 рік, 2584 фонди загальною кількістю 416279 одиниць зберігання і розсипом 2000 кг. Але 6 червня 1941 року всі документи були знищені в результаті повітряних бомбардувань німецько-фашистською авіацією. 

З 1944 року архівом проводилась робота по збиранню документів окупаційного періоду та передача їх до вищих органів УМВС. Досліджувалися відомчі архіви. 

У 1951 році державний міський і державний районний архіви були об’єднані під назвою Білоцерківський держміськрайархів. 

 В Білоцерківському держміськрайархіві на списковому обліку знаходилось 360 установ, організацій, підприємств, з них – 154 міських. На постійному зберіганні знаходилось 92286 одиниць зберігання.

У 1963 році Білоцерківський держміськрайархів був розділений на державний міський і державний районний архіви, після чого державний міський архів розмістився на вулиці Гагаріна, 10. Архівосховище знаходилось у приміщенні Микільської церкви, яка була збудована в 1700 році, а приймальна – в одноповерховій колишній церковній сторожці.

В квітні 1984 року рішенням виконкому Білоцерківської міської Ради народних депутатів від 13.08.1984 р. № 388 Білоцерківському держміськархіву було виділено нове приміщення по вулиці Горького, 6 із 3-х кімнат загальною площею 94,3 кв. м. На зберіганні в архіві знаходилось 57 фондів, 17406 одиниць зберігання.

У 1997 році архів одержав нове приміщення по вул. Логінова, 39а з робочим кабінетом і трьома архівосховищами загальною площею 210, 82 кв. м..

У 2000 році архіву було надане інше приміщення з двома робочими кімнатами та архівосховищем на 3-му поверсі управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення за адресою: вул. Павліченко, 14а загальною площею 267, 1 кв. м..

Архівний відділ забезпечує облік, зберігання і охорону документів Національного архівного фонду, що нагромадилися за час діяльності існуючих і тих, що діяли раніше на сучасній території міста, державних органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Перейменування архіву

• 1925 рік – Білоцерківське Окружне Архівне Управління

• 1932 рік – Білоцерківський історичний архів

• 1939-1941 роки – Білоцерківський обласний державний архів

• 1944-1951 роки – Білоцерківський державний міський архів

• 1951-1963 роки – Білоцерківський держміськрайархів

• 1963-2000 роки – Білоцерківський державний міський архів

• 2000-2002 роки - Білоцерківський міський державний архів

• 2002 – Архівний відділ Білоцерківської міської ради

 

У 1932 році у зв’язку із створенням Київської області, Білоцерківське місцеве архівне управління реорганізовано в Білоцерківський історичний архів з підпорядкуванням Архівному управлінню при Облвиконкомі.

У 1939 році Білоцерківський історичний архів перейменовано на Білоцерківський обласний державний архів з підпорядкуванням архівному відділу НКВС УРСР. 

Після звільнення міста 4 січня 1944 року від німецької окупації архів поновив свою роботу під назвою Білоцерківський державний міський архів. Підпорядковувався архів Архівному відділу УМВС Київського Облвиконкому.

У 1959 році відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 03.01.1958 р. № 20, рішення виконкому Київської обласної ради депутатів трудящих від 20.01.1959 р. № 49 та рішення виконкому Білоцерківської міської Ради депутатів трудящих від 25.02.1959 р. № 93 Білоцерківський держміськрайархів було передано із підвідомства міського відділу міліції й передано у підвідомство Білоцерківській міській Раді депутатів трудящих.

У 1940 році директором Білоцерківського обласного державного архіву працював Шоїл Йосипович Альтер. 

З січня по вересень 1944 року завідувачем Білоцерківським державним міським архівом була  Романенко Є.М.

З вересня 1944 року по 1951 рік – Дороніна М.Є

У 1951-1952 роках архів очолювала Гудзевата Т.А.

З 1952 року по 1962 рік завідувачем  держміськрайархівом був Савков В.Л.

З 1961року по 1965 рік завідувачем державним міським архівом був Мазур М.М

З 1965 року по 1974 рік – Васильєва К.Ф.

З 1974 року по 1978 рік – Грабовський І.І.

З 1978 року по 1995 рік – Гонтарь П.І.

З 1995 року – Ніканорова Н.В.